Kontakt och Styrelse

Byalaget Sofia är en

politiskt, religiöst och

etnisk oberoende

allmän förening för

boende i

Norra Sofielund.

Dess syfte är att,

baserad på boende-

synpunkter, verka

för god boendemiljö

i området med avseende

på yttre miljö, kultur,

fritid, service mm.


Byalaget Sofias Styrelsemedlemmar!

 


Kontakt:info@byalagetsofia.se

 

Ordförande Jonas Hamfors 2018.

 

Sara Frenk Kassör

 

Elvira Grandin Sekreterare

 

Fabian Karlsson, Viktor Vennberg samt Randi Larsen Ledamöter


Suppleanter är: Elisabeth Jeanson, Viktoria Percovich.


 

Bo Bremer  Valberedningen

Ingemar Johnn Revisor
 


Copyright © All Rights Reserved