Klotter

Byalaget Sofia är en

politiskt, religiöst och

etnisk oberoende

allmän förening för

boende i

Norra Sofielund.

Dess syfte är att,

baserad på boende-

synpunkter, verka

för god boendemiljö

i området med avseende

på yttre miljö, kultur,

fritid, service mm.
Klotterpolicy


I vårt område Norra Sofielund har det sedan länge klottrats frekvent på fasader och väggar utan att man har kunnat påverka detta nämnvärt. Vissa hus och väggar är särskilt utsatta och många av oss upplever att detta smutsar ner och förstör vårt område.  Vi i Byalaget har därför utarbetat en policy över hur  vi tycker att vi gemensamt  skall handla när vi utsätts för klotter. 

Detta har skett i samråd med polisen.


1: Allt klotter skall polisanmälas på telefonnummer 11414 och samtidigt fotograferas. Var man kan skicka fotot kan man diskutera med polisen.


2: Allt klotter skall tas bort inom de första 24 timmarna om detta är möjligt.

 

Borttagning: I fackhandeln finns många "klotterbortagningsmedel". Man kan använda sig av Byalagets högtrycksspruta som medlemmar får låna gratis (se under rubrik rabatter och förmåner)


Bästa hälsningar/

Byalaget Sofia i Norra Sofielund

20121211 


Copyright © All Rights Reserved