Aktuellt

Byalaget Sofia är en

politiskt, religiöst och

etnisk oberoende

allmän förening för

boende i

Norra Sofielund.

Dess syfte är att,

baserad på boende-

synpunkter, verka

för god boendemiljö

i området med avseende

på yttre miljö, kultur,

fritid, service mm.


Copyright © All Rights Reserved

Detta är på gång!

 

Nu är det nytt år och vi planerar för ännu ett fantastiskt år i vårt kära Sofielund. Kalendariumet är uppdaterat för 2020 och vi hoppas vi ses i kvarteret.

 

Näst begivenhet är: Bjud din granne på ett glas den 13/6. Se kalendariumet.


Ett snabbt sätt att se var vi har gjort senaste åren är att gå under fliken  protokoll och läsa våra årsberättelser.

 

Byalaget har i januari haft möte med Gatukontoret angående vår stadsdelsvision "Grön Lekande Stadsdel". 

Vi hoppas att vi under året kommer komma närmare en gatubild som vi vill bo och verka i. Se gärna under 

vilken "vision". 


Om du är intresserad av att vara med i styrelsen tveka inte att höra av dig till oss, info@byalagetsofia.se.

 

Byalaget är medlem i Fastihetsägarna Sofielund. Föreningen har en hemsida som du finner http://www.fastighetsagaresofielund.se/. Arbetet i föreningen går mycket fort och vi hänvisar till deras hemsida för mer utförlig information.

 

/Byalaget Sofia.