Byalaget Sofias Styrelsemedlemmar!

 

Kontakt:info@byalagetsofia.se

 

 

 

Tf ordförande Johanna Bruun tom mars -13.

Ordinarie Ordförande Hans Stavrot avgår vid nästa årsstämma mars -13.

 

Marie-Ann Lundberg kassör

 

Johanna Bruun sekreterare

 

Linda Nielsen ledamot

Jonas Hamfors ledamot

 

Susanne Rapp suppleant

Stefan Bergström suppleant

 

Marianne Jeppsson revisor

Anders Yngvesson-Rastenberger revisorssuppleant

 

Byalaget Sofia 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Byalaget Sofia i Sofielund Malmö

Byalaget Sofia

Byalaget Sofia är en politiskt, religiöst och etnisk oberoende allmän förening för boende i Norra Sofielund.
Dess syfte är att – baserad på boendesynpunkter – verka för god boendemiljö i området med avseende på yttre miljö, kultur, fritid, service mm.