Detta är på gång!

 

Byalaget jobbar förnärvarande med en trafikvision som ni kan läsa här. Vi välkomnar förslag om hur vi kan förändra och utveckla arbetet. Mailadress hittar ni under rubriken Kontakt.

 

En ny policy angående klotter har antagits av styrelsen, vargod se under fliken Klotterplicy. Vi kommer även att gå ut med denna information i Sofias brev under början av 2013 och på facebook.

 

Förnärvarande pågår ett arbete som går under namnet "mötesplats i förändring". Under menyfliken Stora lekan finner du mer information.

 

 

Nu är det full gång på två byggen i vårt kära område. Markarbeten har börjats på tomten där delar av Sofielundsskolan rivits och vid  Sofielunds folketshus har även där arbetet börjat. Ritningar till byggprojekten vid Sofielundsskolan och Sofielunds Folketshus till du här och här. På MKBs hemsida finns nu fina bilder från arkitektbyrån Kanozi som ritat nybyggnationen vid Sofielundsskolan, den finner du här.

 

 

Vi följer också arbetet med Beroendecentrums LARO-mottagning (Metadon) som skall utsöka till helgmottagning. De har kommit ut med information till området som de skickat till oss i Byalaget. Informationen kan du läsa här.

 

Boendet på Hasselgatan/Sofielundsvägen som under årtet har sett slitet ut med bla förstörda fönster följer Byalaget tillsammans med en samverkansgrupp av grannar som bildats.

 

Har ni intressa att hjälpa till så hör gärna av er!

 

/Byalaget Sofia.

 

 

 

Årets kalender för byalaget ser ut så här:

 

13/4 Fröbytardag 14-16. Plats Stora lekan. Vargod se Sofias Brev för mer info.

 

15/6 Bjud din granne på ett glas: Favorit i repris!

Se affischen här!

Vi ses på din gata kl 17 och kl 18 på Stora lekan.

Ta med stol, filt, grill eller vad du vill. Och glöm inte ett extra glas!

 

14/9     Höstfest . Tid 14-16.

Loppis, mustning, måla med barn (Ernesto), spela schack. Vi säljer korv, kaffe och kaka. 

Vi hoppas det kan bli en spontanfest efteråt.

 

Nästa styrelsemöte kl 19 den:

19/9, 17/10, 21/11 2013

16/1, 20/2 2014

 

 

Andra länkar var man kan finna information om Sofielund är tex:

 

http://www.sofielund.org

 

Byalaget Sofia 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Byalaget Sofia i Sofielund Malmö

Byalaget Sofia

Byalaget Sofia är en politiskt, religiöst och etnisk oberoende allmän förening för boende i Norra Sofielund.
Dess syfte är att – baserad på boendesynpunkter – verka för god boendemiljö i området med avseende på yttre miljö, kultur, fritid, service mm.