Kontakt och Styrelse

Byalaget Sofia är en

politiskt, religiöst och

etnisk oberoende

allmän förening för

boende i

Norra Sofielund.

Dess syfte är att,

baserad på boende-

synpunkter, verka

för god boendemiljö

i området med avseende

på yttre miljö, kultur,

fritid, service mm.

 

Byalaget Sofias Styrelsemedlemmar!

 

Kontakt:info@byalagetsofia.se

Ordförande Jonas Hamfors 2018.

Sara Frenk Kassör

Elvira Grandin Sekreterare

Lotte Forsfält samt Randi Larsen Ledamöter

 

Suppleanter är: Lisa Hamfors, Marie-Ann Lundberg samt Elisabeth Jeanson

 

Bo Bremer Valberedningen

Marianne Jeppsson Revisor

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved