Kontakt och Styrelse

Byalaget Sofia är en

politiskt, religiöst och

etnisk oberoende

allmän förening för

boende i

Norra Sofielund.

Dess syfte är att,

baserad på boende-

synpunkter, verka

för god boendemiljö

i området med avseende

på yttre miljö, kultur,

fritid, service mm.

 

Byalaget Sofias Styrelsemedlemmar!

 

Kontakt:info@byalagetsofia.se

Ordförande Jonas Hamfors 2017.

Sara Frenk Kassör (om man vill ha medlemskort så maila Sara.Jansson-Frenk@hotmail.com och uppge namn och adress så lägger vi det på lådan)

Elvira Grandin Ledamot

Johanna Bruun Ledamot

 

Martin Cöster Ledamot

 

Marie-Ann Lundberg Ledamot

 

Lotte Forsfält Ledamot

 

Suppleanter är: Randi Larsen, samt Lisa Hamfors

 

Bo Bremer Valberedningen

Marianne Jeppsson Revisor

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved