Kontakt och Styrelse

Byalaget Sofia är en

politiskt, religiöst och

etnisk oberoende

allmän förening för

boende i

Norra Sofielund.

Dess syfte är att,

baserad på boende-

synpunkter, verka

för god boendemiljö

i området med avseende

på yttre miljö, kultur,

fritid, service mm.

 

Byalaget Sofias Styrelsemedlemmar!

 

Kontakt:info@byalagetsofia.se

Ordförande Johanna Bruun 2013.

Marie-Ann Lundberg kassör

Linda Nielsen sekreterare

Jonas Hamfors ledamot

Susanne Rapp suppleant

Stefan Bergström suppleant

Marianne Jeppsson revisor

Anders Yngvesson-Rastenberger revisorssuppleant

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved