Hem

Byalaget Sofia är en

politiskt, religiöst och

etnisk oberoende

allmän förening för

boende i

Norra Sofielund.

Dess syfte är att,

baserad på boende-

synpunkter, verka

för god boendemiljö

i området med avseende

på yttre miljö, kultur,

fritid, service mm.

 

 

Du har kommit till Byalaget Sofias hemsida. Byalaget Sofia bildades 1998 och har för närvarande ett 60-tal hushåll som medlemmar. Vi arbetar för en bättre och trevligare stadsdel och hoppas att så många som möjligt vill hjälpa till att göra vår stadsdel till den vi vill leva i.

 

Vi bevakar vad som händer inom vårt närområde, och har kontakt med politiker och tjänstemän i stadsdelsförvaltningen för att kunna påverka vår boendemiljö.

 

 

Vi söker nya styrelsemedlemmar Vi efterlyser också medlemmarnas

och nya personer som vill vara med mailadresser: skicka ett mail till

och gör vårt Norra Sofielund lite info@byalagetsofia.se så kan

roligare. Hör av er och var med! få information på ett enkelt

info@byalagetsofia.se sätt från Byalaget.

 

 

Någon gång per år ger vi ut informationsbladet "Sofias brev". Vi annordnar olika evengemang som gatufest, loppis, grillkvällar, ljuständning vid första advent, fröbytardag m m. Kom gärna själva med tips till vår styrelse info@byalagetsofia.se

 

Ett annat sätt att komma i kontakt med Byalaget Sofia är att använda Facebook och söka på gruppen "Sofielund". Här förmedlar byalaget tillsammans med andra lokala föreningar en del information om vad som händer i stadsdelen.

 

 

Årsavgift för medlemskap är 80 kronor per hushåll (100kr fom 2018) och betalas in på Byalagets Sofias plusgiro 4807536-0, ange namn, adress när ni betalar för att kunna få er medlemskort.

Då det varit många som inte meddelat adress och namn ber vi er som betalt att maila till

sara.jansson-frenk@hotmail.com för att få er medlemskort.

 

Copyright © All Rights Reserved