Aktuellt

Byalaget Sofia är en

politiskt, religiöst och

etnisk oberoende

allmän förening för

boende i

Norra Sofielund.

Dess syfte är att,

baserad på boende-

synpunkter, verka

för god boendemiljö

i området med avseende

på yttre miljö, kultur,

fritid, service mm.


Copyright © All Rights Reserved

Detta är på gång!

 

Nu är det nytt år och vi planerar för ännu ett fantastiskt år i vårt kära Sofielund. Kalendariumet är uppdaterat för 2019 och vi hoppas vi ses i kvarteret.

 

Näst begivenhet är:

Loppis på Stora Lekan kl 09-13, se kalendariumet.

 

Byalaget har skrivit till tekniska nämnden om cykelbanan längs Nobelvägen. Det är beslutat att man kommer ta bort övergångsstället över Nobelvägen vid Sofielundsvägen. Vi fick inte vårt övergångsställe men vi fick ett släpp i refugen. Fortsättning följer med arbete kring övergång och parkeringen längs Nobelvägen.

 

 

Det har nu beslutats att förändringen av detaljplanen som man undersökt ej kommer att ske. Således kommer men i dagsläget inte att bygga på parkeringen längs Nobelvägen. Vad saken närmare gäller finner du här under:

 

Det har kommit till Byalagets kännedom att stadsbyggnadskontoret/Malmö stad utreder möjligheten att bygga 4 st 5 våningshus på parkeringen längs Nobelvägen enligt en planansökan från MKB. Del av planerna hittat du här. Och här. Även här. Slutligen här.

Slutligen här.Slutligen här.

 

Vi planerar i år arbeta vidare med vår vision om trafik och grönska i samråd med Fastighetsägarna Sofielund.

 

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen tveka inte att höra av dig till oss, info@byalagetsofia.se.

 

Byalaget är medlem i Fastihetsägarna Sofielund. Föreningen har en hemsida som du finner http://www.fastighetsagaresofielund.se/. Arbetet i föreningen går mycket fort och vi hänvisar till deras hemsida för mer utförlig information.

 

Byalagets arbete kring visionen som vi kallar "En grön lekande stadsdel" Den kan ni läsa här. Den gamla kan ni läsa här. Vi välkomnar förslag om hur vi kan förändra och utveckla arbetet. Malmös trafikstrategi finner du här. Mailadress hittar ni under rubriken Kontakt.

 

/Byalaget Sofia.