Aktuellt

Byalaget Sofia är en

politiskt, religiöst och

etnisk oberoende

allmän förening för

boende i

Norra Sofielund.

Dess syfte är att,

baserad på boende-

synpunkter, verka

för god boendemiljö

i området med avseende

på yttre miljö, kultur,

fritid, service mm.

 

Copyright © All Rights Reserved

Detta är på gång!

 

Nu är det nytt år och vi planerar för ännu ett fantastiskt år i vårt kära Sofielund. Kalendariumet är uppdaterat för 2018 och vi hoppas vi ses i kvarteret.

 

Näst begivenhet är:

Trädgårdsförmiddag den 14/4, vi ses på Stora Lekan och tar hand om våra odlingslådor. Målar, fixar, grillar vid lunch. Hoppas att solen är framme!

 

Nytt för i år är också att om man vill ha medlemskort så maila Sara.Jansson-Frenk@hotmail.com (kassör) och uppger namn och adress så lägger vi det på lådan så fort vi kan.

 

 

Det har nu beslutats att förändringen av detaljplanen som man undersökt ej kommer att ske. Således verkar det som att man inte kommer att bygga på parkeringen längs Nobelvägen. Vad saken närmare gäller finner du här under:

 

Det har kommit till Byalagets kännedom att stadsbyggnadskontoret/Malmö stad utreder möjligheten att bygga 4 st 5 våningshus på parkeringen längs Nobelvägen enligt en planansökan från MKB. Del av planerna hittat du här. Och här. Även här. Slutligen här.

 

Vi planerar i år arbeta vidare med vår vision om trafik och grönska i samråd med Fastighetsägarna Sofielund.

 

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen tveka inte att höra av dig till oss, info@byalagetsofia.se.

 

Byalaget är medlem i Fastihetsägarna Sofielund. Föreningen har en hemsida som du finner http://www.fastighetsagaresofielund.se/. Arbetet i föreningen går mycket fort och vi hänvisar till deras hemsida för mer utförlig information.

 

Byalagets arbete kring visionen som vi kallar "En grön lekande stadsdel" Den kan ni läsa här. Den gamla kan ni läsa här. Vi välkomnar förslag om hur vi kan förändra och utveckla arbetet. Malmös trafikstrategi finner du här. Mailadress hittar ni under rubriken Kontakt.

 

/Byalaget Sofia.